طراحی لوگوتایپ فست فود لمون

در طراحی لوگو برای رستوران ها، بعد از خوانایی لوگو (که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد) مهمترین مطلب خاص بودن و جلب توجه کردن نوع نشانه است که با توجه به نوع خدمات یا اصلی ترین غذای رستوران در لوگو و اضافه کردن کمی چاشنی خلاقیت بر جذابیت و تاثیر گذاری لوگو می افزاید.