صفحه آرایی

طراحی صفحه آرایی، یونیفرم کتاب و مجله و طراحی جلد کتاب

هنر جذب مخاطب به مطالب نشریه و کمک به افزایش توجه او و ایجاد اشتیاق در دنبال کردن موضوع را صفحه آرایی می گویند.
به طور کلی مجموعه عملیات آماده سازی کتاب و مجله، برای چاپ، مانند استفاده مناسب از رنگ ها جهت چاپ با کیفیت، دید خلاقانه و طراحی قوی، هنر انتخاب فونت، اندازه کلمات، فواصل و حاشیه ها، جایگذاری مناسب عکس ها و … را صفحه آرایی می نامند.