لوگو تایپ آوند

لوگو یا نشان یک برند در مرحله ی اول باید معنادار باشد و در کنار بامعنا بودن زیبایی و سادگی را نیز باید همراه داشته باشد.
در طراحی نشانه آوند، با توجه به مخاطبین هدف، سعی شده با ساده ترین شکل ممکن همه آنچه که باید را نشان داد که البته به دلیل نوع طراحی فونت و ترکیب زیبای آن با تصویر بلافاصله قابل تشخیص بوده و اثری ماندگار در ذهن ایجاد می کند.