طراحی نشانه فارسی و انگلیسی و ست اداری دیجی سان

هر مجموعه و موسســه ای دارای نشان تجاری مخصـوص خود است. استفاده از نشان تجاری نیازمند اصول و مبانی واحدی اســت تا اثر به جای مانده در ذهن مخاطبین در هر کجا و هر رسانه ای مشابه و همانند باشد. این برداشت های بصری یکسـان در بین مخاطبان باعث می شود که نشانه، هویت و شخصیت خود را تثبیت کند.
نشانه دیجـی سان متشکل از یک نشانه تصویــری و یک نشانه نوشتاری می باشد که حتما باید درجـای مورد نظر و با همین ترکیب و همین اندازه مورد استفاده قرار گیرد.
سه کادر چهار ضلعی به عنوان صفحه های نمایشگر اطلاع رسانی دیجیتالی (ازجمله تلویزیون ها و بیلبوردها و استند های دیجیتالی) که فعالیت اصلی برند را شامل می شود مد نظر طراح بوده و به تصویر کشیده شده است. همچنین نوع قرار گیری چهار ضلعی ها به گونه ای است که هم تداعی کننده حرف د فارسی و هم حرف D انگلیسی باشد.