نشانه امرتات

نشانه نوشته یا لوگو تایپ (Logotype) امرتات در سال ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن کاربردهای نشانه اعم از چاپی و مدیا و با رعایت سادگی و استفاده خلاقانه از قابلیت های فونت فارسی به صورتی کاملا مدرن و البته مفهومی طراحی شده است.
در این نشانه، شکل و نماد نسیم هوا یا وزش باد بیانگر هوای مطبوع و تهویه هوا می باشد که به بهترین حالت با کلمه امرتات تلفیق و عجین شده و یک طرح و نماد گرافیکی کاملا منظم خلق شده است که بیانگر دقت و کیفیت کار مجموعه می باشد.