طراحی لوگو ICNAT

شرکت آیسنت یک شرکت مهندسی در زمینه سیستم های کنترل و شبکه مشغول فعالیت می باشد. در طراحی تایپ فیس (ICNAT) از فرم خطوط کلاسیک فاصله گرفته شده و حروف ساده و رسمی با سبک مدرن نمایش داده شده تا تداعی کننده مدرن بودن، مکانیزه بودن و استفاده از فناوری جدید فعالیت شرکت می باشد. نظم، هماهنگی و همخوانی حروف، بیانگر دقت و کیفیت کار مجموعه می باشد. ضخامت نسبتا زیاد حروف القا کننده حس صنعتی کـار می باشد و خطوط سفیدی که از وسط حروف رد شده نمایانگر شبکه و ارتباط است ضمن اینکه جلوه بصری خاصی در فرم ایجاد کرده و باعث تمایز لوگوتایپ شده است.
فرم چرخ دنده نماد صنعت و نیم دایره های متوالی به عنوان نماد شبکه استفاده شده با ترکیب این دو نماد در حالتی ریتمیک، گردش کار و سرمایه و هدایت خودکار در فضایی مثبت و منفی نمایش داده شده است.
در علم گرافیک مربع نماد زمین و دایره نماد آسمان است. مربع بیانگر استحکام، ثبات و سکون است. مربع به مکان اشاره دارد و برای نشان دادن محل و مرکزی که در آن فعالیتی انجام می شود استفاده شده است. اما دلیل اصلی استفاده از مربع به عنوان چهارچوب و فضایی که کنترل سیستم های شبکه و صنعتی انجام می باشد.