تقویم رومیزی، تقویم دیواری، سررسید و …

از نظر ما تقویم های رومیزی، بهترین و ماندگارترین هدیه تبلیغاتی جهت نوروز می باشند؛ چون شما با هزینه ای اندک، یکسال تمام جلوی چشم مشتریانتان هستید و در دوازده ماه سال تقویم، فضای بسیار زیادی برای تبلیغات خود در اختیار دارید. تقویم های دیواری و انواع سالنامه ها هم با وجود افزایش محصولات الکترونیکی، همچنان تقاضای زیادی را دارا می باشند.