لوگوتایپ شرکت الو پایتخت

الو پایتخت یک استارتاپ بر پایه ارائه خدمات غیر حضوری بنا شده است. در طراحی لوگوتایپ سعی شده برج آزادی تهران به عنوان سمبل پایتخت با لوگوتایپ ترکیب شود.