بسته‌بندی کودهای فرتی‌سیپ

برای طراحی بسته‌بندی کودهای فرتی‌سیپ یک کارکتر کشاورز ساخته شده است. با رنگ‌بندی مختلف محصولات از یک‌دیگر متمایز گردیده‌اند.
این نوع طراحی باعث می‌شود که مصرف‌کننده که شاید سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد؛ با دیدن کارکتر روی محصول آن را به ذهن خود بسپارد.  در خرید های بعدی یا محصولات دیگر شرکت به محض دیدن کارکتر بسته‌بندی کودهای کشاورزی فرتی‌سیپ از اصالت محصول آگاه باشد. و انتخاب را برای مصرف کننده راحت‌تر می نماید.
طراحی بسته‌بندی کودهای فرتی‌سیپ در سال ۱۳۹۸ طراحی و چاپ شده است.