طراحی لوگو و هویت بصری استودیو طراحی معماری چارسو

 لوگوتایپ استودیو طراحی معماری چارسو

در طراحی لوگوتایپ استودیو طراحی معماری چارسو از خط کوفی بنایی الهام گرفته شده است. خط کوفی بنایی خطی مربوط به دوران پیش از اسلام است. که توسط ایرانیان ابداع گردید. و به دلیل استفاده فراوان در بناهای دوره سلجوقی، تیموری، ایلخانی و تا به امروز، یادآور معماری ایرانی و اسلامی می باشد. و بیانگر هویت ایرانی است.

انتخاب نام مجموعه یعنی کلمه چارسو، یک اصطلاح قدیمی است. که با نگارش و دید مدرن و امروزی بیان شده است. به همین دلیل خط کوفی را با ساختاری مدرن و امروزی طراحی کردیم، تا هم بیانگر نوع فعالیت مجموعه باشد. و هم یاد آور معماری و هویت ایرانی.