طراحی لوگو مجتمع چاپ و پاکت‌سازی ایران سروش

چاپ؟ پاکت‌سازی؟

اولین سوال اینه که برای یک چاپخانه پاکت‌سازی چه اهمیتی داره؟

مجموعه ایران سروش یک مجموعه با سابقه پاکت‌سازی در اصفهان بوده است. سالیان متوالی به این امر مشغول و در بین اهالی چاپ در اصفهان بسیار شناخته شده است.

مدیریت مجموعه جهت گسترش کار خود، بخش چاپ و خدمات چاپ را نیز به مجموعه خود اضافه می کنند و نهایت امر، یک چاپخانه مجهز است که بخش پاکت‌سازی قوی و شناخته شده ای هم دارد.

مجتمع چاپ و پاکت سازی ایران سروش
مجتمع چاپ و پاکت سازی ایران سروش
مجتمع چاپ و پاکت سازی ایران سروش

لوگو مجتمع چاپ و پاکت سازی ایران سروش

در طراحی لوگو چاپ و پاکت سازی ایران سروش می بایست هم بخش چاپخانه که امروز بخش اصلی مجتمع است نمایش داده شود. و هم بخش پاکت سازی ای که شاید ایران سروش بیشتر به آن شناخته شده است.

با این پیش زمینه کار طراحی شروع شد و سعی شد با استفاده از دو المان اصلی و شناخته شده یعنی “رجیستر” و “پاکت” استفاده شود. با ترکیب المان ها با هم به نقش جدیدی رسیدیم که در نهایت سادگی بتواند گویای فعالیت کلی مجموعه باشد.