طراحی فولدر شرکت امرتات

پوشه ها در تمام کسب و کار مفید می باشد. آنها معمولا استفاده می شود برای نگهداری اسناد و هم برای ذخیره سازی آسان و برای بررسی در زمانی که مورد نیاز است.

با طراحی و چاپ فولدر اختصاصی شما میتوانید کاتالوگ، لیست قیمت، اسناد، مدارک و … را در یک مجموعه قرارداده و به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب استفاده کنید. همچنین شما می توانید محلی جهت قرار گرفتن سی دی و کارت ویزیت بر روی فولدر داشته باشید .

همچنین در نمایشگاه ها ، سمینارها، کنفرانس ها  و غیره به مشتریان خود ارائه نمائید.