طراحی فونت سلامت

فونت اختصاصی استودیو سه نقطه

8.000

دانلود در سایت های مختلف

فونت سلامت برای کاربری متن طراحی گردیده است ولی قابلیت استفاده در تیتر و سوتیتر را نیز دارد و کلیه کارکترهای لازم را دارا می باشد.

فونت سلامت به صورت سان سریف و با الهام از خط نسخ طراحی شده است. این فونت به دلیل ضخامت یکنواخت حروف، برای استفاده در فواصل دور و یا نوشته های خیلی ریز بسیار مناسب است.

برای دانلود رایگان فونت سلامت رور این دکمه کلیک کنید. در سیستم خود نصب و در تمامی نرم افزار های کامپیوتری استفاده نمایید.

دانلود رایگان فونت سلامت