بسته بندی عسل زرنیک

در طراحی بسته بندی شیشه های عسل برای شرکت محصولات سالم زرنیک می بایستی همانند تمامی برندهای تولید کننده عسل ایرانی، طبیعی بودن عسل را نمایان میکردیم. ما به جای نوشتن کلمه تکراری (کاملا طبیعی) سعی کردیم حس طبیعی بودن را در لیبل، با سبک طراحی سنتی و روستایی نمایش بدیم و خود گیاهی که عسل از آن تهیه شده نقش اصلی طراحی را بر عهده دارد.
بسته بندی عسل زرنیک در سال ۱۳۹۶ طراحی و چاپ شده است.