نشانه شرکت راشین تجارت کبیر

نشانه ها، هویت بصری یک سوژه می باشد. در طول تاریخ از آرم، که نوعی علامت واجد هویت بصری ست، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط استفاده شده و تصور بر این است که انسان پیش از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غار ها تلاش داشته تا از این طریق به دیگران اعلان خطر یا آگهی دهد و یا پیام های دیگران را منتقل کند.
نشانه ها هم نوعی نماد بصری هستند که اطلاعات را به صورت تصویری و بدون استفاده از کلام ارائه می دهد. “تصویر نشانه” نوعی نماد گرافیکی ست که داستانی را به شیوه ای بسیار ساده و همه فهم و فارغ از محدودیت های زبانی روایت می کند.
نشانه شرکت بازرگانی راشین تجارت نیز یک نشانه تصویری (لوگو) است که به سادگی و با زیرکی مفهوم و نوع کار شرکت را، برای مخاطب نمایان می سازد.