سفارش طراحی های تبلیغات شهری

تابلوهای تبلیغاتی، پوستر ها، انواع تراکت ها و از این قبیل تبلیغات که تقریبا همه جا هستند و ما هر هفته صدها نوع آن ها را می‌بینیم ولی تنها تعداد انگشت شماری از آن ها را به خاطر داریم.

هنگامی که بیلبورد یا بنر  تبلیغاتی ویژه ای را می بینید و شما را جذب خود می کند بدون شک طراحی ویژه و فکر خلاقی پشت آن بوده است. تبلیغاتی مورد توجه قرار می گیرند که علاوه بر طراحی گرافیکی خلاق، روانشناسی بازاریابی و تبلیغات را به همراه خود داشته باشند.