طراحی لوگوتایپ زرنیک

تولید کننده محصولات غذایی سالم

رنگ ها در تبلیغات نقش بسیاری دارند. رنگ یک لوگو می تواند بیانگر خاصیت یک محصول نیز باشد و با زبان تصویر، مفاهیمی را به مخاطب منتقل کند.
لوگوتایپ زرنیک نمی توانست رنگ دیگری باشد و خود کلمه به زیبایی رنگ خود را به ذهن می آورد. به همین دلیل رنگ طلایی برای این لوگو انتخاب شد.